[PL]
Papierowy kalendarz na rok 2019 dla informatyków. warto zwrócić uwagę na okładkę, gdzie występują cyfry 0i 1 tworząc binarny zapis 11111100011=2019  (Dowód poniżej).
[EN]
Paper calendar for 2019 for IT professionals. it is worth paying attention to the cover, where the numbers 0 and 1 appear, are creating a number in binary notation 11111100011 = 2019 (Proof below).
( [2^1] * 1 + [2^1] * 1 + [2^2] * 1 + [2^3] * 1 + [2^4] * 1 + [2^5] * 1 + [2^6] * 0 + [2^7] * 0 + [2^8] * 0 + [2^9] * 1 + [2^10] * 1 )  == (1 * 1 + 2 * 1 + 4 * 0 + 8 * 0 + 16 * 0 + 32 * 1 + 64 * 1 + 128 * 1 + 256 * 1 + 512 * 1 + 1024 * 1 )  == 1 + 2 +  32 + 64 + 128 + 256 + 512 + 1024   == 35 + 64 + 640 + 1280 == 99 + 1920 == 2019 
Back to Top