[EN] The animation showing the course of the day was created at the Academy of Fine Arts in Warsaw.
[PL] Animacja przedstawiająca przebieg dnia powstala w ASP w Warszawie.
Back to Top